Events | Australia Market Healthcare Bootcamp

Chương trình Liên kết Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe Australia – Việt Nam (BioBridge Asia) sẽ chuyển giao cho các startup Việt Nam và Australia khả năng xây dựng năng lực sáng tạo để tạo ra các hoạt động xuất khẩu mới và các kết quả đầu tư. Dự án sẽ giới thiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe của cả hai nước Việt Nam và Australia trong một loạt các sự kiện được thiết kế để nâng tầm hiểu biết, đẩy mạnh xuất khẩu, chỉ ra những rào cản thâm nhập thị trường xuất khẩu công  nghệ chăm sóc sức khỏe. Dự án sẽ cung cấp những hiểu biết về thị trường, kỹ năng thực tế cho những thành viên tham gia, giúp họ bổ xung thêm những kiến thức còn thiếu và trợ giúp các doanh nghiệp công nghệ chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn sơ khởi để họ thành công trong thương mại và đầu tư ra nước ngoài.

Mục đích của dự án:

 • Đào tạo và xây dựng năng lực để xuất khẩu công nghệ chăm sóc sức khỏe chuyên biệt, thương mại hóa công nghệ chăm sóc sức khỏe cho các startup Việt Nam và Australia về công nghệ y tế, khoa học cuộc sống.
 • Khuyến khích hợp tác song phương mạnh mẽ hơn, trao đổi thương mại,  đối tác đổi mới, hợp tác nghiên cứu, mối liên hệ cá nhân trong lĩnh vực y tế giữa Việt nam và Australia.
 • Đưa ra những ví dụ điển hình  về  công nghệ chăm sóc sức khỏe của Việt Nam và Australia để gia tăng sự hiểu biết, thúc đẩy xuất khẩu, chỉ ra những rào cản về thâm nhập thị trường xuất khẩu.
 • Đẩy mạnh các giải pháp sáng tạo về chăm sóc sức khỏe cho thị trường Viêt Nam và Australia bằng cách cùng nâng cao năng lực của các thành viên đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai.

Dự án bao gồm hai nhóm cùng nhau (một cho các startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và nhóm nghiên cứu về Việt Nam với nhóm khác cho các tổ chức Việt Nam về Australia) vận hành đồng thời và hỗ trợ cho khoảng 60+SME và các startup trong vòng 12 tháng. Các hoạt động bao gồm:

 • Trại huấn luyện phát triển và hoàn thiện chiến lược xuất khẩu then chốt nhằm xác định và nhận biết thị trường xuât khẩu mục tiêu.
 • Đào tạo và kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp và ngành công nghiệp với kỹ năng của Việt Nam và Australia về thị trường chăm sóc sức khỏe.
 • Tổ chức các sự kiện cho các nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe Australia và Việt Nam với các tổ chức dẫn đầu trong chuỗi cung ứng, hệ sinh thái sáng tạo của cả hai nước.

Chương trình sẽ cung cấp cho các thành viên những công cụ để gia tăng xuất khẩu với công nghệ của mình, tức là:

 • Đào tạo chiến lược xuất khẩu và thương mại hóa khoa học sự sống.
 • Tư vấn và trang bị kỹ năng để thâm nhập thị trường chăm sóc sức khỏe Australia và Việt Nam
 • Giao lưu nghề nghiệp giữa các nhà chuyên môn tại Australia và Việt Nam
 • Tiếp cận các chương trình đối tác hiện có như là hỗ trợ SME khu vực, đào tạo thương mại hóa cho các vướn ươm khởi nghiệp.

Event details:

Date: 8th Dec, 2021
Time:
From 1pm EST – 5pm EST (AEDT)
From 9am – 1pm (Vietnam)

08/12/2021 Vietnam Australia Event Registration Form

Đăng ký

Our partners:

This Program has received grant funding from the Department of Foreign Affairs and Trade under the Australia-Vietnam Enhanced Economic Engagement Grant Program 2021.

Contact Us

49 Agnes Street,
East Melbourne VIC 3002

alex@acti.asia

+61 4 2122 4282